Igiena muncii intelectuale

Igiena muncii intelectuale — ramură a igienei muncii care studiază particularitățile activității intelectuale, acțiunea ei asupra organismului, elaborează măsuri de ocrotire a sănătății şi de sporire a productivității muncii. În condițiile progresului tehnico-științific volumul de informație crește permanent. Însușirea acestei informații şi dezvoltarea ideilor noi cer o considerabilă intensificare a activității intelectuale. Munca intelectuală cuprinde diverse genuri de activitate, în care predomină participarea sistemului nervos central. S-a constatat că munca intelectuală include parţial şi un component al muncii fizice (menţinerea corpului într-o poziţie anumită, mișcări voluntare şi involuntare). Mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie condiționează schimbări considerabile în conținutul muncii. În acest fel devin importante varietățile de muncă intelectuală a operatorilor şi a personalului de conducere. Controlul procesului de producţie necesită o calificare înaltă a muncitorilor. În timpul muncii intelectuale au loc modificări ale metabolismului, pulsului (devine mai rar), tensiunii arteriale (poate să crească), respirației (se intensifică). Munca intelectuală intensă şi neraţional organizată poate fi urmată de oboseală şi surmenaj, de aceea ea trebuie începută zilnic la același timp, oferind totodată organismului o perioadă de includere treptată în lucru. Numai după această perioadă capacitatea de muncă ajunge la valoarea ei maximă. Este deosebit de importantă planificarea muncii. Problemele complicate se rezolvă la începutul zilei de lucru. În decursul zilei de muncă, în afară de pauza pentru masa de prînz, se recomandă pauze de 5—10 min. pentru gimnastica de producţie ș. a. Este necesară, de asemenea, odihna activă atît după ziua de lucru, cît şi în zilele de odihnă şi în timpul concediului. Un rol important se acordă exercițiilor fizice, sportului, muncii fizice în gospodărie, practicînd totodată şi astfel de forme de odihnă, ca vizionarea filmelor, frecventarea teatrelor, audierea muzicii, lectura artistică.

Paralel cu regimul raţional de lucru şi de odihnă pentru organizarea muncii intelectuale au o mare importanţă şi condițiile de lucru. Iluminarea insuficientă, zgomotul, aerul impurificat contribuie la obosire şi chiar la surmenag. Din aceste considerente camerele de lucru trebuie să fie spațioase, amenagate cu gust şi aerisite sistematic. Locul de muncă — comod, scaunul — cu spetează şi sprigin pentru braț. Pe masă se va menţine permanent o ordine exemplară. Toate obiectele necesare pentru lucru se vor aranga în așa fel, ca să fie mereu la îndemînă. Randamentul muncii va fi mai mare dacă va exista o atmosfera psihologică binevoitoare şi favorabilă atît în colectiv, cît şi în familie. Asupra capacităţii de muncă are o acțiune dăunătoare consumul băuturilor alcoolice şi abuzul subsatnțelor tonizante (cai tare, cafea), care pe o perioadă scurtă pot avea un efect pozitiv, în schimb, însă, survin foarte curînd oboseala, insomnia, nervozitatea, scăderea atenţiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>